top of page

Eco-logistics: στρατηγικές για οικολογικά logistics στις αλυσίδες εφοδιασμού


Η έννοια Eco-logistics αναφέρεται σε ένα νέο κύμα πράσινης επανάστασης στις επιχειρηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με το οποίο η βιομηχανία των logistics (δηλαδή της διαχείρισης και συντονισμού της κίνησης και αποθήκευσης προϊόντων και υπηρεσιών) λαμβάνει ένα σύνολο μέτρων βιωσιμότητας προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις οικολογικές επιπτώσεις της στον πλανήτη μας. Ο σκοπός των ‘πράσινων logistics’ αφορά την μείωση του αποτυπώματος του διοξειδίου του άνθρακα που προέρχεται από τις επιχειρήσεις των logistics και την υπεύθυνη χρήση της αλυσίδας εφοδιασμού από την πλευρά τόσο του κατασκευαστή όσο και των πελατών. 


Πράγματι, την ευθύνη γι’ αυτές τις οικολογικές επιπτώσεις δεν φέρει πάντα μόνο μια εταιρεία, αλλά και οι πελάτες της μπορεί να συνεισφέρουν σημαντικά σε αυτές. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε ορισμένους τομείς στους οποίους στοχεύουν επί του παρόντος τα logistics και τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την διατήρηση των πόρων.


Δημιουργία smart (έξυπνων) αποθηκών:

Η δημιουργία συστημάτων διαχείρισης αποθηκών τα οποία υποστηρίζονται από τεχνολογία, όπως η κωδικοποίηση των barcodes (γραμμοκώδικες στα προϊόντα) και η αναγνώριση ραδιοσυχνοτήτων, θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης του χαρτιού. Τα αυτοματοποιημένα συστήματα αποθήκευσης και ανάκτησης μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της αποθήκης, προσφέροντας έξυπνες λύσεις αποθήκευσης, κάνοντας γνωστό το κόστος εργασίας του κατασκευαστή και ενισχύοντας τον παράγοντα της ασφάλειας. Οι αποθήκες μπορούν, επίσης, να περιλαμβάνουν τεχνολογία που λειτουργεί με το φως της ημέρας, πράγμα που σημαίνει την τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών (φωτοβολταϊκά) στην στέγη των αποθηκών.


Αποτελεσματικά αντίστροφα logistics:

Όταν μια εταιρεία χρησιμοποιεί την τεχνική των αντίστροφων logistics, σημαίνει ότι ασχολείται με την επεξεργασία των προϊόντων που επιστρέφονται, είτε με την επισκευή τους είτε με την ανακύκλωσή τους. Για παράδειγμα, η εταιρεία Levi Strauss επαναχρησιμοποιεί τα τζιν και επεξεργάζεται ξανά τις ίνες τους σε πρώτη ύλη για να φτιάξει νέα τζιν. Η Microsoft ανακαινίζει και επαναχρησιμοποιεί δικούς της υπολογιστές. Μια αποτελεσματική αντίστροφη αλυσίδα εφοδιασμού έχει ως αποτέλεσμα μια βελτιωμένη μορφή επωνυμίας, κι επομένως μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών και σημαντική μείωση των αποβλήτων και του κόστους. Έτσι, κερδίζουν όλοι: και ο πελάτης, και η εταιρεία και το περιβάλλον.


Μείωση κόστους και αποτυπώματος στο δρόμο:

Η χρήση δεδομένων που συλλέγονται από τα συστήματα ανάλυσης χρηστών, παράδοσης και μεταφοράς μπορεί να βελτιστοποιηθεί. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με το να επιτρέπουμε στους χρήστες να ενημερώνουν εκ των προτέρων αν θα βρίσκονται σπίτι για να παραλάβουν το δέμα τους, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από μια αποτυχημένη παράδοση. Οι πελάτες έχουν επίσης κεντρικό ρόλο στον τομέα των υπεύθυνων αγορών, καθώς μπορούν να αγοράζουν πιο συνειδητά, ώστε να αποφύγουν ανεπιθύμητες επιστροφές. Η τεχνική των αντίστροφων logistics σε συνδυασμό με έναν πελάτη με συνειδηση παίζουν αποφασιστικό ρόλο στον καθορισμό του αν τελικά μια εταιρεία είναι σε θέση να αγωνιστεί για την οικολογική διατήρηση.


Βέλτιστος εντοπισμός των εγκαταστάσεων διανομής:

Ο προσεκτικός εντοπισμός και σχεδιασμός των κέντρων διανομής, με τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της διαδρομής παράδοσης και με την διανομή φορτίου συγκεντρωτικά κατά κύριο λόγο, μπορούν να επιφέρουν μείωση των εκπομπών που προέρχονται από την μεταφορά. Με τον προσεκτικό εντοπισμό κόμβων παράδοσης και αποτελεσματικών διαδρομών, λιγότεροι οδηγοί και φορτηγά είναι απαραίτητα, κάτι που εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας.


Χρήση καθαρότερης ενέργειας για τις μεταφορές:

Ενημερώνοντας τα οχήματά μας και τις επιλογές μας στην τροφοδοσία καυσίμων, ξεκλειδώνουμε μια νέα βιώσιμη εποχή στα logistics μιας επιχείρησης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την επιλογή βιοκαυσίμων και ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία αποτελούν πιο πράσινες και βιώσιμες εναλλακτικές καυσίμων και οχημάτων, αντίστοιχα. Ανακυκλωμένα υλικά από την βιομηχανία τροφίμων μπορούν να χρησιμεύσουν ως πρώτη ύλη για τη βιομάζα και ως πηγή για μια στροφή σε πιο πράσινες πρακτικές.


Τα Eco-logistics είναι μια συλλογική διαδικασία η οποία απαιτεί από επιχειρήσεις και πελάτες να συνεργαστούν και να ωφελήσουν ο ένας τον άλλο. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι η στροφή σε πιο πράσινες εναλλακτικές εξοικονομεί κόστος για τις λειτουργίες των επιχειρήσεων. Η χρήση υπερσύγχρονων συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων και δικτύων μοντέλων, μεθόδων προσομοίωσης μεταφοράς και βελτιωμένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης είναι μερικοί από τους τομείς στους οποίους μπορούν να επικεντρωθούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να επιτύχουν αυτόν τον στόχο.


Μετάφραση: Giasemina Chatzopoulou


Related Posts

See All

生态物流:供应链中的生态友好物流策略

生态物流是指在商业运营中引入一系列可持续性措施,由物流行业采取,以最大程度地减少其对地球生态的影响。绿色物流的目标在于减少物流运营的碳足迹,并且从制造商和客户两端对供应链进行负责任的使用。 是的,这不仅是公司的责任,消费者也可能对这种影响做出重大贡献。在本文中,我们将探讨当前物流中受到关注的一些领域以及企业可以采取的不同措施来保护环境和节约资源。 创建智能仓库: 借助条形码和射频识别等技术支持的仓

Comments


bottom of page